آخرین خبرها

انضباطی

تماشاگران با رفتار های خود به زیان تیم مورد علاقه خود نباشند

مسئول کمیته انضباطی فوتبال شهرستان کاشمر تماشاگران با رفتارهای خود به زیان تیم مورد علاقه خود نباشند مسئول کمیته انضباطی فوتبال شهرستان طی گفتگویی با ترشیز اسپرت در آستانه هفته ورزش و تبریک به تمامی ورزشکاران منطقه ترشیز و کشوربا بیان اینکه فوتبال از جنبه تفریحی و سرگرمی بیرون آمده …

بیشتر بخوانید »

صدور رای کمیته انضباطی در خصوص دیدارهای پرسپولیس فدافن با شن ماسه آزادگان و شهدای فروتقه

اختصاصی سایت ترشیز اسپورت جلسه کمیته انضباطی هیات فوتبال کاشمر با حضور اعضای کمیته ؛آقایان سبیلیان ، عربشاهی ،هاشمی و صانعی پور و نیزاصحاب پرونده و مربی و سرپرست تیم پرسپولیس فدافن و همچنین مسئول اجرایی مسابقات  هیات فوتبال برگزار شد ، در ابتدا نایب رئیس کمیته ضمن قرائت دو  …

بیشتر بخوانید »