آخرین خبرها

تایباد

اعزام تیم جوانان باشگاه فوتسال کاشمر به مسابقات کشوری شهرستان تایباد

ازسری مسابقات لیگ یک (ابشارعاطهاکشور)نتیجه بازی اول مقابل تربت جام چهار یک به نفع شیربچها زننده گلهاحسین فتحی سه گل محمدنخعی یک گل فنی ترین بازیکن مسابقه ازسوی کمیته مسابقات محمدنخعی نتیجه بازی دوم مقابل گنابادشیش برصفربه نفع شیربچها زننده گلهاحسین فتحی سه گل محمدنخعی وجوادقربی وعلی حسن زاده هرکدام …

بیشتر بخوانید »