آخرین خبرها

تربت حیدریه

دیدار دوستانه بسکتبال کاشمر — تربت حیدریه

درپی دعوت اداره ورزش وجوانان تربت حیدریه ازتیم بسکتبال داروخانه دکتر بهشتیان فردا جمعه ۲۴اسفندماه یک دیداردوستانه درتربت حیدریه بین تیمهای کاشمر واین شهرستان برگزار خواهد شد. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان کاشمر

بیشتر بخوانید »